พระคุณของการฝึกสอน

พระคุณของการฝึกสอน

การโค้ชเป็นหนึ่งในรูปแบบการชี้แนะที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในกระบวนการคิด ดังนั้นจึงมีความสนใจเพิ่มขึ้นทั้งในหมู่ลูกค้าที่มีศักยภาพและบุคคลที่สนใจในวิชาชีพ ในแวดวงธุรกิจและอื่นๆ ในฐานะรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงช่วยเหลือและบริการที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ การฝึกสอนได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนในความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ฟิลด์นี้ไม่มี

ประวัติการดำรงอยู่ที่ยาวนานและกำลังพัฒนาค่อนข้างเร็วตามข้อ

กำหนดของสภาพแวดล้อม ความสนใจในการฝึกสอนนั้นเกิดจากการตระหนักเป็นหลัก แม้จะได้รับความนิยม แต่ก็มีความสับสนมากมายเกี่ยวกับการฝึกสอนในฐานะรูปแบบหนึ่งของการบริการ

ในคำจำกัดความที่ง่ายและเข้าใจได้มากที่สุด การฝึกสอนคือการเจรจาระหว่างสองฝ่าย – โค้ชและลูกค้า ซึ่งสามารถสัมผัสถึงส่วนต่าง ๆ ของความสนใจของลูกค้า และมุ่งเป้าไปที่การสร้างรูปแบบความคิดใหม่ที่เน้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก บ่อยครั้งเมื่อพูดถึงประโยชน์ของการฝึกสอน ความประทับใจจะถูกสร้างขึ้นว่ากระบวนการนี้และผลลัพธ์ของมันเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเท่านั้น เห็นได้ชัดว่า การโค้ชในฐานะบทสนทนาที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง มุ่งเป้าไปที่การตัดสินใจของตนเอง ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกในฐานะปัจเจกบุคคลเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การประเมินแนวคิดการฝึกสอนดังกล่าวทำให้คุณค่าที่แท้จริงของแนวคิดนี้แคบลงอย่างมาก และจำกัดขอบเขตของผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นธรรม หนึ่งในคำอุปมาอุปไมยหลักของการฝึกตัวเองในฐานะแบบจำลองความคิดคือหีบเพลง ซึ่งบ่งบอกถึงความปรารถนาที่จะขยายวิสัยทัศน์และความสามารถที่มีอยู่ทั้งหมด ดังนั้น ควรพูดถึงการฝึกสอนโดยใช้อุปลักษณ์ที่สำคัญที่สุด

เมื่อจัดการกับปัญหาใด ๆ ลูกค้าที่มาหาโค้ชจะพิจารณากลุ่มคนที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมในมุมมองระยะสั้นหรือระยะยาวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พูดคุยกับโค้ชในรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการประมวลผลประเด็นความสัมพันธ์ส่วนบุคคล การพัฒนาทางวิชาชีพหรือส่วนบุคคล การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของลูกค้าจะสะท้อนให้เห็นในกลุ่มคนที่กำหนดและไม่ได้กำหนด: ทั้งคนที่คุ้นเคยและผู้เข้าร่วมความสัมพันธ์ที่มีศักยภาพ หุ้นส่วนและเพื่อนร่วมงานที่ยังไม่รู้จัก

ในความเป็นจริง โดยการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนตัว ลูกค้าจะกระตุ้นกระบวนการบางอย่างในชีวิตของผู้อื่นไปพร้อม ๆ กัน ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและความเข้าใจเชิงลึกของลูกค้า ผลลัพธ์ของการกระทำและการตัดสินใจของเขาสามารถเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมขนาดเล็กของเขา – ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน เพื่อนสนิท และกลุ่มที่กว้างขึ้น เช่น สังคม พื้นที่ทางภูมิศาสตร์เฉพาะ พื้นที่ข้ามชาติ และระดับโลก . ในทุกกรณี โดยการทำความเข้าใจภารกิจและวิสัยทัศน์ของชีวิต คนเราจะได้รับโอกาสในการมองเห็นชีวิตของตนเองในมุมมองที่มีประสิทธิผลและเต็มไปด้วยทรัพยากรมากที่สุด ซึ่งการบริจาคตามความประสงค์จะอยู่นอกเหนือขอบเขตของบุคลิกภาพ

สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าในกระบวนการฝึกสอน ผลกระทบของการตัดสินใจ

ของลูกค้าที่มีต่อบุคคลอื่นจะได้รับการประเมิน โค้ชรับรองว่าลูกค้ายืนยันการตัดสินใจของเขาใน “สิ่งแวดล้อม” และเสริมสร้างทัศนคติส่วนตัวของเขาต่อผลที่ตามมาของการตัดสินใจนี้ ในทุกกรณี การฝึกสอนมุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกซึ่งจำนวนผู้รับขั้นสุดท้ายนั้นไม่มีกำหนด ดังนั้น การฝึกสอนเกี่ยวข้องกับสูตรโดยที่ส่วนรวมมากกว่าผลรวมของส่วนต่างๆ แค่นั้นแหละ ความสง่างามของการฝึกสอน

การตระหนักว่าความสง่างามของการฝึกสอนมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดสมัยใหม่ของการเป็นผู้นำ การฝึกสอนกับผู้นำจะทวีคูณจำนวนผู้รับผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากผลประโยชน์ที่ได้รับในกระบวนการนี้ และถ้าเราปฏิบัติตามกระบวนทัศน์ซึ่งความเป็นผู้นำเป็นชุดของคุณสมบัติที่แสดงออกในพฤติกรรมและการตัดสินใจของบุคคลซึ่งทำให้เขาได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของชีวิตของเขาเองอย่างเต็มที่ จะเห็นได้ชัดว่าการฝึกสอนให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่าบุคคล แนวทางการสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางการเป็นผู้นำ ความสง่างามของการฝึกสอนจะเห็นได้ดีที่สุดในตัวอย่างของผู้นำ เนื่องจากผู้นำขึ้นอยู่กับขนาดและช่วงของอิทธิพลของเขา เป็นหนึ่งในช่องทางที่มีประสิทธิภาพและซึมผ่านได้มากที่สุดในกระบวนการเผยแพร่และแนะนำแบบจำลองของความคิดหรือพฤติกรรม และถ้าเราเห็นผู้นำในทุกคน – ผู้นำในฐานะผู้ปกครอง ผู้นำในฐานะพนักงาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งระดับบริหารหรือไม่ก็ตาม ผู้นำในฐานะผู้สอนและผู้เรียน เป็นต้น เราจะสร้างโอกาสพิเศษสำหรับผลลัพธ์ของการตระหนักรู้หรือการค้นพบโดยบุคคลหนึ่งในกระบวนการฝึกสอนเพื่อก้าวข้ามขอบเขตและขอบเขตเฉพาะ เพื่อให้มีความยั่งยืนและสร้างแรงบันดาลใจ – มากกว่าผลรวมของผลรวมของผลรวม

ถึงเวลาเปลี่ยนแนวทาง OOH ของคุณแล้ว

ไม่มีวิธีใดที่ถูก (หรือผิด) สำหรับ OOH และเนื่องจากภูมิทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จึงมีโอกาสมากมายที่จะลองสิ่งใหม่ๆ ไม่ว่างบประมาณของคุณ ผู้ชมเป้าหมาย และตัวแปรอื่นๆ ของคุณจะเป็นอย่างไร มีวิธีที่จะใช้ทั้งงบประมาณและตัวแปร DOOH เพื่อเพิ่มความสำเร็จ สุดท้าย อย่าจำกัดตัวเองอยู่เพียงกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งต่อไปนี้ ลองใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อหาชุดค่าผสมที่ดีที่สุด

หากคุณหวังว่าจะดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าหลังจากการควบรวมกิจการหรือซื้อกิจการ คุณต้องเข้าใจว่าอะไรสำคัญสำหรับพวกเขา และตรวจสอบให้แน่ใจว่าภารกิจและการดำเนินการของคุณสะท้อนถึงลำดับความสำคัญเหล่านั้น พิจารณาส่งแบบสำรวจของพนักงานเพื่อวัดว่าความคิดริเริ่ม ESG ใดที่สำคัญที่สุดสำหรับสมาชิกในทีมใหม่ เพื่อให้คุณสามารถวางแผนเพื่อดำเนินการให้สำเร็จได้

Credit : สล็อต